JUNIORIT: Jokainen pelaaja on tärkeä


C14 aloitti hankkeen heinäkuun lopulla suunnittelemalla yhdessä tulevaa toimintaa ja otti samalla ilon irti kesän lämmöstä.

Mikkelin Palloilijoiden junioritoiminnalla menee hyvin. Toiminta alkaa alle 6-vuotiaiden HIPPO-Naperofutiksesta ja ulottuu A-junioreihin, mukana on yli 400 poikaa. Valmentajat ovat koulutettuja ja sitoutuneita. Toiminnan tärkeä tavoite on lasten ja nuorten liikunnalliseen elämäntapaan tutustuttaminen ja siihen kasvattaminen.

Myös joukkueiden kilpailullinen menestys on lupaavaa. Tänä vuonna A-juniorit nousivat valtakunnalliseen Ykköseen, B-juniorit ovat siellä pelanneet koko kauden ja ensi vuonna molemmat joukkueet jatkavat Ykkösessä. C15 ja C14 ovat molemmat omien aluesarjojensa kärkijoukkueita. Tätä nuoremmat ikäluokat ovat kilpailutoiminnassaan piirin kärkipäässä luoden pohjaa tulevalle menestykselle.

Paljon puhuttu ongelma lasten ja nuorten liikunnan yhteydessä on kuitenkin erityisesti teini-iän kynnyksellä tapahtuva elämäntapojen passivoituminen ja samalla urheiluharrastuksista luopuminen. Tämä on näkynyt ajoittain myös MP:n vanhemmissa juniori-ikäluokissa vähenevinä harrastajamäärinä. Liikunnan pysyminen osana arkea olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää jo sen terveysvaikutusten osalta, tarjoten samalla mahdollisuuden kaikille tavoitella omaa huippupotentiaaliaan. Joukkueurheilu on myös erinomainen keino harjoitella nuoruusiässä muita myöhemmin elämässä tarvittavia taitoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa vuosittain seuratukea erilaisiin liikuntaseurojen kehityshankkeisiin. Vuoden 2017 lopussa aukesi rahoitushaku aiheeseen liittyen, jolloin seurassa juniorivalmentajana toimiva Antti Kuismala päätti tarttua toimeen. Hänen johdollaan suunnitelma drop-out – eli harrastuksen lopettamisilmiön ehkäisemiseen liittyvästä hankkeesta realisoitui nopeasti ja saimme OKM:ltä merkittävää tukea toimintamme kehittämiseen. Antin suurena tavoitteena on saada mahdollisimman moni seuraamme liittyvistä nuorista ja innokkaista jalkapalloilijan aluista jatkamaan mukana koko junioripolun.

Tarkoituksena on luoda seurallemme pysyviä toimintamalleja, joilla seurataan ja tuetaan lasten ja nuorten viihtymistä harrastuksen parissa. Yhdessä joukkueessa voi olla jopa 50 poikaa ja näillä toimilla pyritään varmistamaan, että jokaisella heistä on mahdollisuus saada äänensä kuuluville. Osa saadusta tuesta kohdistuu pelaajien henkisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden mittaamiseen koko seurassa, ja osa siitä käytetään joukkuetasolle kohdistettuihin toimiin, joissa pilottijoukkueena toimii nykyinen C14 -ikäluokka. Muun muassa yhteisöllisyyden kokemus ja oman osaamisen tunnistaminen ja arvostaminen ovat niitä tekijöitä mihin kokeiluilla tähdätään ja joilla tutkimusten mukaan on vaikutusta harrastamisen mielekkyyteen.

Saatujen kokemusten pohjalta vahvistamme jatkossa MP:läistä tapaa toimia, jossa sekä toimijoille että pelaajille tarjotaan välineitä vaikuttaa ja osallistua. Näin saamme olla mukana kasvattamassa lapsista iloisia ja liikunnallisia aikuisia, joiden joukossa on toivottavasti tulevaisuudessa niin MP:n seuratoimijoita, edustusjoukkueen pelaajia ja jopa sitäkin suurempiin ympyröihin siirtyviä tähtiä.