Seuran hallinto

Seuran tarkoitus #

Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua toimialueellaan, tavoitteena jäsenistön ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen.

Jäsenet ja jäsenyys #

Seuran sääntöjen mukaan seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Juniorijoukkueihin liittyessä liittyy myös automaattisesti Mikkelin Palloilijoiden jäseneksi. Ei-jäsenille tarkoitettua toimintaa on lisäksi jalkapallokoulut, perhefutis sekä naperotoiminta.

Jäsen voi erota omasta pyynnöstään. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka jättää jäsenmaksun maksamatta tai toimii seuran sääntöjen vastaisesti.

Hallitus ja hallituksen tehtävät #

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksessa on 4-9 jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 • toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 • suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 • vahvistaa mahdollisen tehtäväjaon keskuudestaan.
 • vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 • vastata SPL:n ja sen piirin sääntöjen ja sääntöihin perustuvien ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 • vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
 • pitää jäsenluetteloa
 • hoitaa seuran taloutta
 • valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

 

Juniorijaos #

Juniorijoukkueet muodostavat kokonaisuuden, jota nimitetään juniorijaokseksi.

Toiminnanjohtaja #

Mikkelin Palloilijoiden käytännön toimia johtaa toiminnanjohtaja. 

Pelaajakehityspäällikkö #

MP:n junioreiden urheilullisesta kehittämisestä vastaa pelaajakehityspäällikkö. Pelaajakehityspäällikkö toimii junioreiden valmennuspäällikkönä.

Tilitoimisto #

Mikkelin Palloilijoiden kirjanpito pidetään tilitoimistossa. Tilitoimisto on:

ATar Tilipalvelu Tarkiainen Oy

Kelotie 12

50120 Mikkeli

Puhelin: 050 5225 145

Sähköposti: tilitoimisto@pajutar.fi

Tilitoimisto tekee kustakin joukkueesta kuukausittaisen tuloslaskelman, jonka jakelu toimii Dropbox -palvelun kautta. Halutessaan voi pyytää tilitoimistolta oman nimensä sähköpostilistaan, jossa tiedotetaan uusista laskelmista.

Tilikausi #

Mikkelin Palloilijoiden tilikausi on 1.11.-30.10.

Tilikaudelle kohdistuvat, seuraa koskevat suunnitelmat (toimintasuunnitelma ja talousarvio) vahvistetaan syyskokouksessa. 

Tilikauden dokumentaatio (toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistetaan vuosikokouksessa kevättalvella. 

Laatujärjestelmä #

Mikkelin Palloilijat on sitoutunut kehittämään toimintaansa Palloliiton seuraohjelman mukaista seurojen laatujärjestelmää. Laatujärjestelmä on tarkoitettu työkaluksi seuran pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Laatujärjestelmän osa-alueet ovat:

 • Urheilutoiminta
 • Johtaminen ja hallinto
 • Viestintä ja markkinointi

Powered by BetterDocs