Jäsen- ja joukkuemaksu

Table of Contents

Jäsenmaksu #

Seuran jäsen- ja juniorijäsenmaksun suuruuden päättää vuosittain syyskokous. 

Sääntöjen mukaan jäsenmaksusta voidaan vapauttaa vain kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen.

Jäsenmaksu laskutetaan vuosittain myClubin kautta, seuran toimesta.

Joukkuemaksu #

Pelaajat maksavat joukkueelleen joukkuemaksuna joukkueen päättämän suuruisen maksun. Joukkuemaksu suositellaan luotavan ja laskutettavan kuukausittain. 

Mukaan tulevan ja aloittavan juniorin ensimmäinen vajaa kuukausi olisi hyvä olla maksuton, ja toisaalta harrastuksen lopettavan viimeinen kuukausi (mahdollisesti vajaa sellainen) oli maksullinen.

Sairas- ja loukkaantumistapauksissa sovittu käytäntö on laskuttaa täysi maksu loukkaantumis-/sairastumiskuukaudelta ja sitä seuraavalta kuukaudelta. Tämän jälkeen kuukausimaksun voi jättää perimättä.

Kahden lajin harrastajille on seurassa linjattu seuraava käytäntö:

Kaikki seuran junioripelaajat ml. kahden tai useamman lajin harrastajat maksavat koko vuoden ajalta täysimääräisen jaosmaksun. Tämä johtuu siitä, että seuran toiminta ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat myös ympärivuotisia.

Joukkueet saavat itse päättää siitä antavatko ne kahta tai useampaa lajia harrastavillle pelaajilleen talvikauden aikana alennusta tai vapautuksen joukkuemaksun osuudesta. Alennusta myönnettäessä on otettava huomioon kerätäänkö talvikauden joukkuemaksuilla varoja esim. kesäkauden turnauksiin tai vastaaviin tapahtumiin.

 

Seura on ohjeistanut ikäluokittaiset joukkuemaksujen suuruusluokat.

Joukkuemaksu olisi syytä laskuttaa kuukauden alkupäivinä. Maksuaikaa 14 päivää. Huomatukset maksamattomista laskuista tulisi tehdä saman kuukauden aikana, Tarvittaessa perinnässä auttaa toiminnanjohtaja. 

Mikäli pelaajalla on useampi joukkuemaksu maksamatta, tulisi asiaan puuttua määrätietoisesti asian esille ottamalla huoltajan kanssa. Tarvittaessa voi pelaajan osallistumisen harjoitus- tai ottelutapahtumiin estää maksun saantia tehostaakseen.

Powered by BetterDocs