SEURA: MP ylitti tavoitteet ”Hyvää Seuraa” -hankkeessa


MP:n osalta marraskuussa 2016 alkanut ”Hyvää Seuraa” -hanke on loppusuoralla. Tavoitteet ovat ylittyneet seuran osalta hienosti. Myös seurojen yhteinen hankekokonaisuus on onnistunut hyvin. MP on toteuttanut hankkeen aikana lukuisia yhteisprojekteja Suomen Nuoriso-opiston ja Esedun kanssa.

– ”Hyvää seuraa” -hanke on kokonaisuudessaan onnistunut hyvin, osin jopa yli odotusten. Lähtökohta hankkeelle oli ottelutapahtumien toteuttamisen tukeminen vapaaehtoistoiminnan kehittämisen kautta. Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa kehittyi ottelutapahtumien lisäksi kuitenkin huomattavasti laajempaan skaalaan ja kouluyhteistyöllä toteutettiin paljon erilaisia seuratoiminnan osa-alueita tukevia prosesseja, kuten markkinointiviestintää, eskari- ja iltapäiväkerhotoimintaa, futiskoulutoimintaa ja pelinohjaajatoimintaa. Hanke sai seurat huomaamaan uudenlaisen, projektinomaisen vapaaehtoistyön mahdollisuudet seuratoiminnan laajentamisen mahdollistajana, kertoo Palloliiton ”Hyvää Seuraa” -hankkeen projektipäällikkö Leena Allen.

Seurat saivat toteuttaa omassa toimintaympäristössään toimintaa, joka sopi hyvin juuri oman seuran toimintaan. Eri paikkakunnilla saatettiin toteuttaa siis erilaisia projekteja ja prosesseja, joita myöhemmin tarkasteltiin yhteisesti niiden toimivuuden kannalta. Hyviä toimintamalleja pystyttiin tämän vuoksi luomaan jatkuvasti lisää. Hankkeen yhteisenä toimintamallina oli kuitenkin harrastefutiksen järjestäminen ammatillisille opiskelijoille, joka toteutettiin jokaisella paikkakunnalla.

– Toisena kulmana hankkeessa oli opiskelijoiden liikuttaminen koulupäivän aikana. Tämä osuus osoittautui alkuun aika hankalaksi toteuttaa, mutta pienellä muutoksella ja uusien toimintamallien suunnittelulla, tämäkin toiminta saatiin hienosti maaliin. Jatkotoimia oppilaitosten kanssa suunnitellaan myös hankkeen jälkeiseen aikaan, toteaa Allen.

Mikkelin Palloilijat järjesti Esedun opiskelijoille mahdollisuuden osallistua harrastefutistoimintaan järjestämällä futsalia Esedun liikuntasalissa joka torstai. Suomen Nuoriso-opiston opiskelijoille järjestettiin puolestaan oma futsalturnaus.

– Ihan ensimmäisellä Esedun harrastefutisvuorolla oli pelaamassa 7 opiskelijaa, joista moni kävi myöhemmin mukana joka viikko. Me saimme Mikkelissä vuoron todella hyvin käyntiin, sillä osallistujamäärä kasvoi parin ensimmäisen kuukauden aikana joka viikko. Pelaamassa käyneet opiskelijat toivat mukanaan opiskelukavereitaan, joten viikoittain mukaan tuli aina 1-2 uutta opiskelijaa, kertoo MP:n hankekoordinaattori Mika Pasanen.

Mikkelin Palloilijat on onnistunut omissa ”Hyvää Seuraa” -hankkeen tavoitteissaan erittäin hyvin. Mikkelissä on luotu yhdessä ammatillisten oppilaitosten kanssa sujuvia yhteistyömalleja, joita pystytään toteuttamaan myös virallisen hankeajan jälkeenkin.

– MP on ollut hankkeen onnistujien kärkikaartissa heti hankkeen alkumetreiltä lähtien. Mikkelissä on onnistuttu luomaan monipuolisia malleja seura-koulu -yhteistyölle ja uskoisin niistä jalostuvan pysyvän mallin tukemaan MP:n toimintaa myös jatkossa, toteaa Allen.